ตู้ควบคุม ระบบ อุณหภูมิ ความชื้น อัตโนมัติ

ตู้ควบคุม ระบบ อุณหภูมิ ความชื้น อัตโนมัติ สำหรับบ้านกนางแอ่น หรือ โรงเพาะเห็ด ตู้ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น อัตโนมัติ ใช้สำหรับ ตึกเลี้ยงนกนางแอ่น 4 ชั้น ชุดควบคุม4ชุด ควบคุม ระบบปั๊มพ่นหมอก 4 ชั้น 4ตัว ระบบพัดลมระบายความร้อน 4 ชั้น 4ตัว แยกการทำงาน แบบอิสระ สามารถใช้กับ ระบบฟาร์มเห็ด หรือ โรงเรือนเพาะชำได้


Visitors: 180,658,798