ระบบ SMART TEMP ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ดูค่าผ่านมือถือ ได้แบบ เรียลไทม์

ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ดูค่าผ่านมือถือ ได้แบบ เรียลไทม์ (Real-Time System) ระบบอินเตอร์เน็ต ชุดตู้ควบคุม อุณหภูมิ + ความชื้น ในอากาศ รุ่นอินเตอร์เน็ต WIFI สามารถควบคุมผ่านมือถือ ตั้งค่าได้ เช่น ความร้อนต่ำ 35°C พัดลมหยุดทำงาน ความร้อนสูงเกิร 45°C พัดลมเริ่มทำงาน ความชื้นต่ำกว่า 60% ปั๊มน้ำ พ่นหมอก ทำงาน ความชื้นเกินกว่า 80% ปั๊มน้ำ พ่นหมอก หยุดการทำงาน ( เซ็นเซอร์ SENSOR มีความแม่นยำสูง) ***** ตู้ควบคุม ระบบ SMART FARM ***** สั่งงานผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ระบบอินเตอร์เน็ต เหมาะสำหรับ โรงเรือน เพาะชำไม้ด่าง หรือ โรงเรือนต่างๆ ยิงคำสั่ง สตาร์ทปั๊ม ระบบพ่นหมอกในโรงเรือน คุมปั๊มน้ำพ่นหมอก + คุมพัดลมระบายอากกาศ ควบคุมอุณหภูมิ+ความชื้นในอากาศ วัดอุณหภูมิ ภายในโรงเรือน ตั้งค่า + ดูอุณหภูมิ ผ่านหน้าจอมือถือ พร้อมตั้งค่าสั่งงาน เปิด ปิด ปั๊มพ่นหมอก และ ระบบพัดลมดูดระบายอากาศ กรณี ต้องการควบคุมระบบ ปั๊มหรือพัดลม ต้องใช้คู่กับตู้ควบคุม ระบบสมาร์ทคอนโทรล

 ตัวอย่าง โรงเรียนวัดสวนแตง จ.สุพรรณบุรี การวางระบบสมาร์ทฟาร์ม Smart Farm แบบโรงเรือนเพาะชำ และ โรงเห็ดระบบสมาร์ทฟาร์ม Smart Farm ควบคุมอุณหภูมิความชื้น แบบโรงเรือนโรงเห็ด สั่งานด้วยโทรศัพท์มือถือ    

Visitors: 180,661,921