ปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ แบบตั้งเวลาการทำงาน รดน้ำต้นไม้ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์


ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ แบบตั้งเวลาการทำงาน รดน้ำต้นไม้ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบตั้งเวลาการทำงาน รดน้ำต้นไม้ ระบบโซล่าเซลล์ แบบตั้งเวลา เปิด ปิด ปั๊มน้ำหอยโข่ง ด้วยทามเมอร์แบบดิจิตอล ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ * NEW ระบบใหม่ ตั้งเวลา เปิด ปิด ด้วยทามเมอร์ แบบดิจิตอล ใช้สำหรับ ตั้งเวลาการทำงานของ ปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อรดน้ำต้นไม้ ตาม วัน และ เวลา ที่เราต้องการ (ในช่วงเวลาที่มีแสงแดด) พร้อมระบบลูกลอยไฟฟ้า ป้องกันน้ำ ในถังพักแห้ง ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ,ปั๊มหอยโข่ง 3 แรงม้า ระบบโซล่าเซลล์ เหมาะมากสำหรับงานที่ ต้องควบคุมปั๊มน้ำ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ( ปั๊มบาดาล ,ปั๊มหอยโข่ง ) ลดค่าไฟ 50 % - 100% [ ระบบแผงโซล่าเซลล์ + ระบบไฟจากการไฟฟ้า ] การติดตั้งแบบนี้ เพื่อลดค่าไฟฟ้า โดยเมื่อมีการใช้ไฟ มากกว่าที่ผลิตเองจากแผงโซล่าเซลล์ ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ (กล่อง SMART GRID TIE ) ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ ก็จะทำหน้าที่ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้งานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นก็จะทำให้ลดค่าไฟฟ้าลงได้ และ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องกำลังไฟไม่พอ เพราะดึงจากการไฟฟ้ามาชดเชย ถ้าช่วงที่แผงโซล่าเซลล์ ผลิตไฟไม่ได้หรือได้น้อย คือช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์หรือในเวลากลางคืน ส่วนในเวลากลางวัน แดดดีๆแดดแรงๆ จะใช้ผลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ ระบบมี 3 โหมดการทำงาน 1. ใช้ไฟการไฟฟ้า อย่างเดียว 2. ใช้ไฟจากแผงโซลล่าเซลล์ อย่างเดียว 3. ใช้ไฟ ทั้งการไฟฟ้า และ แผงโซล่าเซลล์ ร่วมกันระบบสามารถ เลือกแหล่งจ่ายเองได้ แบบอัตโนมัติได้

Visitors: 180,661,920