ระบบ SMART SOLAR CONTROL ควบคุมปั๊มน้ำ,วาวล์ไฟฟ้า ผ่านมือถือ ระบบ โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

วิธีปลูกต้นกัญชา ให้โตเร็ว ด้วยการรดน้ำสั่งงานผ่านมือถือ ระบบอินเตอร์เน็ต 4G/5G พลังงานแสงอาทิตย์

Smart Solar VALVE ควบคุมเปิด ปิด วาวล์ และ ปั๊มน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สั่งงานผ่านมือถือ ระบบ 4G/5G รุ่น เปิด วาวล์ 1-4 โซน เหมาะสำหรับ โรงเรือน เพาะชำต้นไม้ หลายๆโรงเรือน สำหรับให้น้ำ ต้นไม้ ในโรงเรือน ระบบน้ำหยด/สปริงเกอร์ A.S.P. SMART SOLAR PUMP ระบบอินเตอร์เน็ต 4G/5G ( เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกล ระบบอินเตอร์เน็ต ) ควบคุม เปิด ปิด สั่งงาน ระบบ ระบบวาวล์1- 4 โซน พร้อมสั่ง เปิด ปิด อัตโนมัติ แบบ ตั้ง วัน เวลา เปิด ปิด วาวล์ แต่ละโซนได้ อิสระ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ระบบโซล่าเซลล์ 100% สามารถใช้ได้ กับ อุปกรณ์ ที่ใช้พลังงาน โซล่าเซลล์ อื่นๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ทุกที่ ทั่วโลก ควบคุม เปิด ปิด การทำงาน อุปกรณ์ ทุกอย่าง ที่เป็น ระบบ โซล่าเซลล์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ออกแบบมาให้ใช้กับ ระบบ โซล่าเซลล์ โดยตรง เปิด ปิด ปั๊มน้ำ โซล่าเซลล์ ,ระบบแสงสว่าง, ระบบวาวล์ไฟฟ้า รดน้ำต้นไม้ ควบคุมตั้งเวลาการทำงาน ( วันจันทร์ - วันอาทิตย์) ผ่าน มือถือ ได้เลย บริษัท สามารถ ออกแบบ เพิ่ม เติม ระบบอื่น ให้ตรงความต้องการ หน้างาน ของลูกค้าได้ ( เปิด ปั๊มน้ำ หรือ เปิดวาวล์) สามารถออกแบบ ระบบได้ ครับ
Visitors: 180,661,917