ระบบ สมาร์ทฟาร์ม SMART FARM

ตู้ควบคุม ระบบสมาร์ทฟาร์ม SMART FARM   สั่งงานผ่านมือถือ ระบบอินเตอร์เน็ต 3G , 4G

ตู้ระบบ SMART CONTROLLER สมาร์ทคอนโทล   ระบบ ควบคุม สั่งงานเปิด ปิดผ่านมือถือ ระบบอินเตอร์เน็ต

ควบคุม เปิด ปิด ปั๊มน้ำ ขนาด 3แรงม้า 220VAC 2X2นิ้ว และ ระบบวาวล์ไฟฟ้า ขนาด 2นิ้ว 4ตัว ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนต่างๆ เช่น สวนทุเรียน , สวนไม้ยืนต้น ,สวนไม้ป่า
SMART FARM สมาร์ทฟาร์ม ระบบรดน้ำต้นไม้ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ชุดควบคุม ระบบเปิด ปิดวาวล์ไฟฟ้า 2 นิ้ว 4โซน เชื่อมต่อกับ ระบบWIFI บ้าน
(บอร์ดมีระบบเสาสัญญาน สื่อสาร มีความสเถียรสูงมาก)
( เหมาะกับสวนที่มีขนาดใหญ่ )
1 โซน ใช้ได้กับระบบน้ำหยด และ ปริงเกอร์ได้หลายๆหัว
ตู้ควบคุม เปิด ปิด วาวล์ไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้วรดน้ำต้นไม้ แบบ4 โซน (วาวล์นอก มาตราฐาน U.S.A. )
ระบบมี 3 ฟังก์ชั่นการทำงาน
1. MANUAL สั่งงาน เปิด ปิด เอง ด้วยมือถือ
2. AUTO สั่งงานเปิด ปิด ด้วยระบบทามเมอร์ดิจิตอล
3. AUTO SMART CONTROLLER สั่งงานควบคุม เปิด ปิดผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต สามารถสั่งได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ ทุกที่ทั่วโลก ผ่านWiFi ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งเวลา เปิด ปิด ผ่านมือถือ ได้ ตามต้องการ ปรับเปลี่ยนเวลา การทำงาน ต่างๆ ด้วยโทรศัพท์
มีระบบความปลอดภัยครบ
1. มีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้
2. มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกิน
3. มีระบบป้องกันฟ้าผ่า
4. มีระบบป้องกันแรงดันในท่อเกิน
5.มีเซ็นเซอร์ตรวจจับ และวัดปริมาณน้ำฝน ถ้าฝนตกหนัก ระบบจะสั่งตัดการทำงาน ของปั๊มน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการให้น้ำต้นไม้ซ้ำซ้อน

 • SMART FARM ระบบรดน้ำต้นไม้ ควบคุมสั่งงาน ผ่านโทรศัพท์มือถือ เปิด ปิด ปั๊มน้ำ และ วาวล์ไฟฟ้า
  ตู้ระบบ SMART CONTROLLER สมาร์ทคอนโทล
  ระบบ ควบคุม สั่งงานเปิด ปิดผ่านมือถือ ระบบอินเตอร์เน็ต
  ควบคุม เปิด ปิด ปั๊มน้ำ ขนาด 3แรงม้า 220VAC 2X2นิ้ว และ ระบบวาวล์ไฟฟ้า ขนาด 2นิ้ว 4ตัว ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนต่างๆ เช่น สวนทุเรียน , สวนไม้ยืนต้น ,สวนไม้ป่า
  SMART FARM สมาร์ทฟาร์ม ระบบรดน้ำต้นไม้ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ชุดควบคุม ระบบเปิด ปิดวาวล์ไฟฟ้า 2 นิ้ว 4โซน เชื่อมต่อกับ ระบบWIFI บ้าน
  (บอร์ดมีระบบเสาสัญญาน สื่อสาร มีความสเถียรสูงมาก)
  ( เหมาะกับสวนที่มีขนาดใหญ่ )
  1 โซน ใช้ได้กับระบบน้ำหยด และ ปริงเกอร์ได้หลายๆหัว
  ตู้ควบคุม เปิด ปิด วาวล์ไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้วรดน้ำต้นไม้ แบบ4 โซน (วาวล์นอก มาตราฐาน U.S.A. )
  ระบบมี 3 ฟังก์ชั่นการทำงาน
  1. MANUAL สั่งงาน เปิด ปิด เอง ด้วยมือถือ
  2. AUTO สั่งงานเปิด ปิด ด้วยระบบทามเมอร์ดิจิตอล
  3. AUTO SMART CONTROLLER สั่งงานควบคุม เปิด ปิดผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต สามารถสั่งได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ ทุกที่ทั่วโลก ผ่านWiFi ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งเวลา เปิด ปิด ผ่านมือถือ ได้ ตามต้องการ ปรับเปลี่ยนเวลา การทำงาน ต่างๆ ด้วยโทรศัพท์

  มีระบบความปลอดภัยครบ
  1. มีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้
  2. มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกิน
  3. มีระบบป้องกันฟ้าผ่า
  4. มีระบบป้องกันแรงดันในท่อเกิน
  5.มีเซ็นเซอร์ตรวจจับ และวัดปริมาณน้ำฝน ถ้าฝนตกหนัก ระบบจะสั่งตัดการทำงาน ของปั๊มน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการให้น้ำต้นไม้ซ้ำซ้อน

 • EP.2 SMART FARM ระบบรดน้ำต้นไม้ ควบคุมสั่งงาน ผ่านโทรศัพท์มือถือ เปิด ปิด ปั๊มน้ำ และ วาวล์ไฟฟ้า
  ตู้ระบบ SMART CONTROLLER สมาร์ทคอนโทล
  ระบบ ควบคุม สั่งงานเปิด ปิดผ่านมือถือ ระบบอินเตอร์เน็ต
  ควบคุม เปิด ปิด ปั๊มน้ำ ขนาด 3แรงม้า 220VAC 2X2นิ้ว และ ระบบวาวล์ไฟฟ้า ขนาด 2นิ้ว 4ตัว ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนต่างๆ เช่น สวนทุเรียน , สวนไม้ยืนต้น ,สวนไม้ป่า

  SMART FARM สมาร์ทฟาร์ม ระบบรดน้ำต้นไม้ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ชุดควบคุม ระบบเปิด ปิดวาวล์ไฟฟ้า 2 นิ้ว 4โซน เชื่อมต่อกับ ระบบWIFI บ้าน
  (บอร์ดมีระบบเสาสัญญาน สื่อสาร มีความสเถียรสูงมาก)
  ( เหมาะกับสวนที่มีขนาดใหญ่ )
  1 โซน ใช้ได้กับระบบน้ำหยด และ ปริงเกอร์ได้หลายๆหัว
  ตู้ควบคุม เปิด ปิด วาวล์ไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้วรดน้ำต้นไม้ แบบ4 โซน (วาวล์นอก มาตราฐาน U.S.A. )
  ระบบมี 3 ฟังก์ชั่นการทำงาน
  1. MANUAL สั่งงาน เปิด ปิด เอง ด้วยมือถือ
  2. AUTO สั่งงานเปิด ปิด ด้วยระบบทามเมอร์ดิจิตอล
  3. AUTO SMART CONTROLLER สั่งงานควบคุม เปิด ปิดผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต สามารถสั่งได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ ทุกที่ทั่วโลก ผ่านWiFi ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งเวลา เปิด ปิด ผ่านมือถือ ได้ ตามต้องการ ปรับเปลี่ยนเวลา การทำงาน ต่างๆ ด้วยโทรศัพท์

  มีระบบความปลอดภัยครบ
  1. มีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้
  2. มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกิน
  3. มีระบบป้องกันฟ้าผ่า
  4. มีระบบป้องกันแรงดันในท่อเกิน
  5.มีเซ็นเซอร์ตรวจจับ และวัดปริมาณน้ำฝน ถ้าฝนตกหนัก ระบบจะสั่งตัดการทำงาน ของปั๊มน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการให้น้ำต้นไม้ซ้ำซ้อน

 • วางระบบ สมาร์ทคอนโทรล หรือ SMART FARM ควบคุม การให้น้ำ ให้ ปุ๋ย ผ่านโทรศัพท์มือถือ สำหรับสวนทุเรียน

  ติดตั้งเรียบร้อย ครับ สวนพี่นานา อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
  ลูกค้า อยู่กรุงเทพ ไม่ค่อยได้ วิ่งมารดน้ำบ่อยๆ
  จ้างคนงาน ก็รดบ้างไม่รดบ้าง พี่เค้าบอก ใช้อัตโนมัติไปเลย

  ตู้ควบคุม สั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ อัตโนมัติ
  ระบบ SMART FARM เปิด ปิด ปั๊มน้ำ + วาวล์ไฟฟ้า+เปิด ระบบให้ปุ่ย ควบคุม ผ่าน โทรศัพท์ มือถือ ระบบ อินเตอร์เน็ต 4G
  1.ควบคุมปั๊มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า 220VAC 1ตัว
  2.ควบคุม เปิด ปิดวาวล์ไฟฟ้าขนาด 2 นิ้ว 2 ตัว
  3.ควบคุม เปิด เปิด วาวล์ ระบบ จ่าย ผสมปุ๋ย
  4. มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับ ปริมาณน้ำฝน ถ้าวันไหนฝนตก เยอะระบบ จะหยุดให้น้ำ อัตโนมัติ
  5. มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกิน กันมอเตอร์ไหม้
  6. มีระบบป้องกัน กระแสเกิน กันมอเตอร์ไหม้
  7.รองรับการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด ได้

 • ลูกค้า จ.ระนอง ส่งคลิป VDO หลังวางระบบ ตู้ควบคุม แบบ SMART FARM สั่งงานผ่านมือถือ มาให้ดูกันครับ ( เปลี่ยนสวนปาล์ม ให้เป็นสวนทุเรียน ) พร้อมวางระบบให้น้ำ อัตโนมัติ แบบ อินเตอร์เน็ต 4G

  ระบบสมาร์ทคอนโทรล สั่งงานผ่านมือถือระบบ 4G,5G
  สั่งงานได้ทุกที่ทั่วโลก
  ควบคุม การเปิด ปิด ปั๊มน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 220VAC
  ( ใช้สำหรับสวน หรือ พื้นที่ ทึ่ไม่มีอินเตอร์เน็ตบ้าน )
  พร้อมระบบ เปิด ปิดวาวล์ไฟฟ้าขนาด 2 นิ้ว 2โซน รองรับการเชื่อมต่อ กล้องวงจร ปิด ได้อีกหลายตัว
  มีระบบป้องกัน แรงดัน ในท่อเกิน กรณีวาวล์ไฟฟ้าขัดข้อง
  มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกิน
  มีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้
  มีระบบเสารับ สัญญาน 4G แรงๆ เหมาะ สำหรับในสวน

 • Smart Farming เกษตรอัจฉริยะ เกษตรทฤษฎี ใหม่ สั่งงานด้วยโทรศัพท์มือถือ เปิด ปั๊มน้ำ สำหรับสวนทุเรียน ควบคุมเปิด ปั๊มน้ำ 1 ตัว วาวล์ไฟฟ้า 8 โซน
  --ระบบสมาร์ทคอนโทรล (สมาร์ทฟาร์ม) 8 โซน
  - ควบคุมการสั่งงาน AUTO ผ่านมือถือ ด้วยระบบ อินเตอร์เน็ต 4G ,5 G
  ( ระบบซิมการ์ด อินเตอร์เน็ต) ทุกเครือข่าย
  เปิด ปิด ปั๊มน้ำ ขนาด 1-3 แรงม้า 220VAC
  เปิด ปิด วาวล์ไฟฟ้า ขนาด 2นิ้ว 7 ตัว
  ตั้งเวลา และ สั่งงานผ่านมือถือ ด้วยระบบ อินเตอร์เน็ต
  ควบคุมระบบได้ทุกที่ บนโลกใบนี้
  - สามารถ เชื่อมต่อ ระบบกล้องวงจร ปิด ได้หลายตัว
  -มีระบบป้องกัน มอเตอร์ ไหม้ และ ระบบเซพตี้ ครบ
  -มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกิน

 • SMART FARM ระบบสมาร์ทฟาร์มเกษตร ทฤษฎี ใหม่ ควบคุม ปั๊มน้ำ+วาวล์ไฟฟ้า สั่งงานด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
  คลิกลิงค์ เพื่อดู VDO
  https://youtu.be/twQH7y1hqVY

  ระบบสมาร์ทคอนโทรล Smart Controller
  ให้น้ำต้นไม้ ควบคุมสั่งงาน ปั๊มน้ำ และ ระบบ วาวล์ไฟฟ้า ของ สวนทุเรียน หรือสวนผลไม้ ต่างๆ
  สั่งงานระยะไกล ผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยอุปกรณ์

  สำหรับลูกค้าที่สนใจติดต่อได้ตามลิงค์ด้านล่าง

  *** ( NEW ) สินค้าใหม่ ***
  บอร์ดควบคุมระบบ Smart Controller รุ่นจอทัชสกรีน
  สั่งงาน ผ่านมือถือ ด้วยระบบ อินเตอร์เน็ต 4G ,5G
  ระบบสายLAN , ( ระบบซิมการ์ด เฉพาะ)
  ควบคุมระบบได้จากทุกที่ด้วยโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน

  สั่งงาน เปิด ปิด ระบบ ต่างๆ ผ่านมือถือ ได้ ทุกที่
  สามารถตั้ง วัน และ เวลา เปิด ปิด การทำงานของอุปกรณ์ได้ มากมาย ทุกรูปแบบ
  พร้อมระบบแจ้งสถานะ การทำงานของอุปกรณ์ ตามจริงได้แบบ ระบบเรียลไทม์ (Real-Time System)
  สามารถนำไปใช้ควบคุมระบบต่างๆได้ เช่น เปิด ปิด ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน อุตสาหกรรม ระบบไฟแสงสว่าง ระบบปั๊มน้ำ ระบบวาวล์ไฟฟ้า ประตูไฟฟ้า เปิด ปิด พัดลมใน ฟาร์ม เปิด ปิด วาวล์ไฟฟ้า รดน้ำต้นไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย
Visitors: 180,661,916