คลิป 91  ตู้ควบคุมระบบ ปั๊มน้ำ3เฟส 2ตัวสลับ การทำงาน สั่งงานด้วยระบบลูกลอยไฟฟ้า ดูดน้ำขึ้นไปเก็บบนถังพัก ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ PUMP 2ตัวสลับกันทำงานสั่งงานด้วยลูกลอยไฟฟ้า FLOAT SWITCH ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ PUMP สั่งงานด้วยลูกลอย 2ตัว สลับการทำงาน สั่งงานด้วยระบ