คลิป 83  ตู้ควบคุมปั๊ม ซับเมอร์ส สั่งงานด้วยลูกลอยไฟฟ้า แบบแยกสั่งงาน 2ถังพัก ระบบเปิดวาวล์ไฟฟ้า เติมน้ำใส่ถังพัก 2ถัง

ตู้ควบคุมปั๊ม ซับเมอร์ส สั่งงานด้วยลูกลอยไฟฟ้า แบบแยกสั่งงาน 2ถังพัก ระบบเปิดวาวล์ไฟฟ้า เติมน้ำใส่ถังพัก 2ถัง
ระบบการทำงาน
 ระบบนี้ สามารถ สั่งงานด้วยระบบลูกลอยไฟฟ้า ได้ แบบ 2จุด  หรือ 2ถังพัก 
-ลูกลอยไฟฟ้าตัวที่1 และ[ solenoid valve]โซลินอยล์วาวล์ไฟฟ้า ตัวที่1
จะติดตั้งไว้ที่ถัง พักใบที่1
-ลูกลอยไฟฟ้าตัวที่2 และ[ solenoid valve]โซลินอยล์วาวล์ไฟฟ้า ตัวที่2
จะติดตั้งไว้ที่ถัง พักใบที่2
***ลูกลอยไฟฟ้า ทั้ง2ชุด จะมีหน้าที่ คอยเช็คระดับน้ำในถังพัก ถ้าน้ำในถังพักใบไหนแห้ง ลูกลอยในถังพักนั้น ก็จะ สั่งให้ปั๊มน้ำทำงาน พร้อมกับเปิด-ปิด โซลินอยล์วาวล์เพื่อเติมน้ำ เข้าถังพักที่แห้ง  แบบอิสระ
***มีระบบป้องกันน้ำขาดแห้งโดย FLOW SWITCH
 โฟรสวิทช์  จะตัดการทำงานของปั๊มทันที เมื่อน้ำในระบบท่อไม่มี ตามเวลาที่กำหนด
****มีชุด CAP START ,CAP RUN  ในตู้พร้อมใช้งาน
สนใจติดต่อ
TEL.0851791119
ID LINE: WASUNCHAI 6120

เว็บไซต์ 
http://www.asp-controllersystem.com/
www.asp-controllersystem.com
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/ASPCOTROLLERSYSTEM/
บริษัท A.S.P.CONTROLLER SYSTEM.CO.,LTD.
ช่องYouTube
https://www.youtube.com/channel/UCkqK4aK8cU5T5rQfQ50dV1w

Visitors: 180,661,921