คลิป 81   ตู้ควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้น พ่นหมอกฟาร์มเห็ด สั่งปั๊มน้ำ+พัดลม+ เปิด- ปิด วาวล์

ตู้ควบคุม อุณหภูมิ และ ความชื้น  พ่นหมอกฟาร์มเห็ด    สั่งปั๊มน้ำ+พัดลม+ เปิด- ปิด วาวล์
ตู้ควบคุมระบบ  (สมาร์ท ฟาร์ม) smart farm  ตู้ควบคุม  อุณหภูมิ และความชื้น  ใช้สำหรับโรงเพาะเห็ด  หรือ ฟาร์มเมล่อน  (ธุระกิจเลี้ยงนกนางแอ่น)  ระบบจะตรวจจับความชื้นถ้าต่ำกว่า% ที่ตั้งไว้ระบบ จะสั่งปั๊มพ่นหมอกทำงาน เพื่อรักษาความชื้นให้ คงที่ตลอดเวลา  เช่น เดียวกับอุณหภูมิ ถ้าในโรงเรือนมีอุณหภูมิสูง  เกิน องศา ที่ตั้งไว้ ระบบจะสั่งพัดลม ระบายความร้อน ออก จนกว่าอุณหภูมิ จะลดลง    เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต ให้ มากขึ้น สม่ำเสมอ คงคุณภาพ
ระบบการทำงาน
จะมี TEMP CONTROL  2 ตัวทำหน้าที่ ตรวจวัด อุณหภูมิ และ ความชื้น
โดยจะติดตั้ง ชุดเซ็นเซอร์ ไว้ 2จุด
TEMP CONTROLLER ตัวที่ 1 จะติดตั้งไว้หน้าโรงเรือน
TEMP CONTROLLER ตัวที่ 2  จะติดตั้งไว้หลังโรงเรือน
เพื่อเป็นการรักษา ความชื้น และ อุณหภูมิ ให้คงที่ และ เท่ากันทั้งโรงเรือน
TEMP CONTROLLER ทั้ง2 ตัว สามราถ สั่งระบบปั๊ม และ ระบบวาวล์
พร้อม กับระบบพัดลมได้ ทั้งคู่
   สนใจติดต่อสั่งทำได้ที่  0851791119 
 ID LINE  : WSUNCHAI 6120   
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/ASPCOTROLLERSYSTEM/
บริษัทA.S.P.CONTROLLER SYSTEM.CO.,LTD.
เว็บไซต์http://www.asp-controllersystem.com/
ช่องYou Tube
https://www.youtube.com/channel/UCkqK4aK8cU5T5rQfQ50dV1w

Visitors: 180,661,918