คลิป 77  ตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำ ซับเมอร์ส สั่งงานด้วยลูกลอยไฟฟ้า มีระบบป้องกันไฟตก ไฟเกิน+ ระบบป้องกันน้ำแห้ง

ตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำ ซับเมอร์ส สั่งงานด้วยลูกลอยไฟฟ้า มีระบบป้องกันไฟตก ไฟเกิน+ ระบบป้องกันน้ำแห้ง
ตู้ควบคุมปั้มน้ำบาดาล ปั้มซับเมอร์ส (Submersible Pump) เป็นตู้ควบคุม
ปั้มน้ำดูดน้ำบาดาลเก็บขึ้นแท้งน้ำ โดยใช้สวิทช์ลูกลอย24VAC ในการตรวจจับระดับน้ำในแท้งน้ำ เพื่อใช้ในการตัดต่อการทำการของปั้มซับเมอร์ส
ในกรณีน้ำลดหรือน้ำเต็มแท้งน้ำ ในระบบตู้ออกแบบให้มีการเลือกสั่งทำงาน
ของปั้มซับเมอร์สอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ
ระบบ AUTO และ MANUAL
ในระบบตู้ควบคุมนี้ ออกแบบให้ใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์กล่องคอนโทรลของปั้มซับเมอร์สที่ติดมาพร้อมกับปั้ม เพื่อการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ในการตัดกระแสไฟฟ้า กรณีที่ปั้มซับเมอร์สเกิดโหลดมากผิดปกติ ระบบของตู้ควบคุมจะตัดไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ปั้ม เพื่อป้องกันมอเตอร์ปั้มซับเมอร์สไหม้
มี
****มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกิน  เพื่อป้องกันอุปกรณ์ ภายในตู้ เสียหาย
ระบบจะตัดการทำงานทันที่ เมื่อ แรงดันผิดปกติ
***มี ระบบ ป้องกันน้ำขาดแห้งด้วยระบบโฟรสวิช์ท FLOW SWITCH
เมื่อน้ำในแหล่งน้ำ ที่ดูดมาแห้งระบบจะสั่ง ตัดการทำงานของปั๊ม ออกทันที
พร้อมกับ มีไฟ และ เสียง แจ้งเตือน ขึ้นมา
ต้องทำการตรวจเช็ค และ กดRESET เมื่อน้ำใน แหล่งน้ำ มีปกติ

Visitors: 180,661,918