ตู้ควบคุม ระบบแสงสว่าง สั่งงานด้วยระบบ ทามเมอร์ แบบ24 H ตั้งเวลาเปิด ปิด  แบบ 2โซน โซนคู่ และโซนคี่

            

รหัส : [ASP-00]  ตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา

ยี่ห้อ : A.S.P.  

รุ่น :  ตู้ควบคุม ระบบแสงสว่าง สั่งงานด้วยระบบ ทามเมอร์ แบบ24 H ตั้งเวลาเปิด ปิด  แบบ 2โซน โซนคู่ และโซนคี่

ระบบการทำงาน มีAUTO/MANNAL 

ใช้ควบคุม หลอดไฟแสงสว่าง เหมาะใช้สำหรับโรงงาน  สนามฟุตบอล  หรือ ไฟแสงสว่างรั่ว   ถนน ต่างๆ   การทำงานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ หรือ ยังไม่มืดมาก โซนหลอดที่เป็นโซน คู่จะติดก่อน  และเมื่อถึงเวลา หรือ มืดมากขึ้น หลอดโซนคี่ ก็จะติด เสริมขึ้นมา  เมื่อครบเวลาที่ตั้ง ระบบก็จะสั่งปิดไฟ ทั้งหมด


MANNAL ใช้การสั่งงานด้วยระบบ เปิด ปิด ปั๊มด้วยมือ  เพื่อเลือกโซนเปิด  โซนคู่  โซนคี่

       
Visitors: 180,661,914