ตู้ควบคุมระบบ เปิด-ปิด วาวล์โซลินอยล์ แบบสลับการทำงาน 2โซน  ควบคุมด้วยการตั้งเวลา ด้วยทามเมอร์ 24 ชั่วโมง

            

รหัส : [A.S.P.-033]

ยี่ห้อ : A.S.P.

รุ่น : ตู้ควบคุมระบบ เปิด-ปิด วาวล์โซลินอยล์ แบบสลับการทำงาน 2โซน  ควบคุมด้วยการตั้งเวลา ด้วยทามเมอร์ 24 ชั่วโมง

ระบบการทำงาน  AUTO/MANNAL

1. AUTO  ระบบสั่งการทำงาน ด้วยทามเมอร์แบบ 24ชั่วโมง ทำงานเวลาเดิมทุกวัน  และ โซลินอย์วาวล์แต่ละโซนจะมีทามเมอร์คุม แยกตัวใครตัวมัน สามารถตั้งเวลาได้ 1-60นาที/โซน

-เมื่อถึงเวลาทำงาน โซลินอยล์ โซนที่1 จะเปิด   เมื่อครบเวลาของโซนที่1  ระบบก็จะสลับ ไปเปิดวาวล์โซนที่2  ต่อไป เมื่อครบเวลาทั้ง 2โซน ระบบวาวล์ก็จะปิด

2. MANNAL  ใช้การสั่งงานด้วยระบบกดปุ่ม ด้วยมือ เพื่อสั่งการทำงาน 

  
Visitors: 180,661,921