ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ พัดลมระบายอากาศ สั่งงานด้วยระบบ TEMP CONTROL   ระบบอุณหภูมิ

            

รหัส : [ASP-0026]  ตู้เหล็กกันน้ำ

ยี่ห้อ : A.S.P.

รุ่น :  ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ พัดลมระบายอากาศ สั่งงานด้วยระบบ TEMP CONTROL   ระบบอุณหภูมิ

ระบบการทำงาน AUTO / MANNAL

AUTO ใช้การสั่งงานด้วย  TEMP CONTROL  โดยจะมีเซ็นเซอร์ คอยตรวจ วัดอุณภูมิ  ถ้าอุณภูมิสูง หรือต่ำ กว่่าที่ตั้งไว้ ระบบจะสั่งให้ปั๊มน้ำ ทำงาน หรือพัดลมระบายอากาศทำงาน เพื่อระบายความร้อน ออกจากห้อง 

MANNAL ใช้การสั่งงานด้วย ระบบ เปิด ปิด  สวิช์ ด้วยมือ          

 
Visitors: 180,661,918