ตู้ควบคุมด้วย ระบบโฟรดเรด แบบ 3 ก้าน

            

           

รหัส : [ ASP-005]

ยี่ห้อ : A.S.P.

รุ่น : ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ (ปั๊มไดโว่)ขนาด1-2HP แรงม้า 220VAC  [ใช้สำหรับดูดน้ำเสียทิ้ง ] สั่งงานด้วยระบบโฟรดเรด FLOAT LESS

ระบบการทำงาน   มี AUTO/MANNAL

-AUTO จะใช้ระบบโฟรดเรด เป็นตัวสั่งงาน ให้ปั๊มทำงาน โดนมีก้านอิเล็คโทรด เป็นตัวเช็คระดับน้ำ เมื่อน้ำสูงถึงระดับ  หรือ น้ำท่วมสูงขึ้นมา

ถึงก้านอิเล็คโทรด ก้านบน  ระบบจะสั่งให้ปั๊มทำงาน เพื่อดูดน้ำออกไปทิ้ง เมื่อน้ำลดลงต่ำกว่าระดับก้านอิเล็คโทรด ก้านล่าง  ระบบจะสั่งให้ปั๊มหยุดการทำงาน

และจะทำงานแบบนี้ตลอด แบบอัติโนมัติ

-MANNAL  จะใช้การสั้งงานปั๊มให้ เปิด- ปิด ด้วยระบบ มือ  บิดสั่งโดยตรง    

       
Visitors: 180,661,916