ควบคุม ปั๊มน้ำ+โซลินอยล์วาวล์ แบบแบ่งโซน

            ตู้ควบคุม ระบบปั๊มน้ำ และ ระบบเปิด ปิด โซลินอยล์วาวล์  แบบตั้งเวลาการทำงาน เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะสั่งเปิด วาวล์ พร้อมกับสั่ง

สตาร์ทปั๊ม  ขึ้นมา และระบบจะทำการ เปิดวาวล์ แบบสลับโซน จนครบทุกโซน และหยุดการทำงาน  

*****เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีพื้นที่มากๆ และมีปั๊มน้ำขนาดเล็ก    ถ้าใช้ระบบนี้ก็สามารถคุมพื้นที่ได้มาก     

Visitors: 180,661,914