ระบบ ทามเมอร์ (TIMER) แบบ24 ชั่วโมง

           

ระบบทามเมอร์ แบบ24ชั่วโมง   สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ 24ชั่วโมง   เมื่อตั้งเวลาทามเมอร์จะทำงาน เวลาเดิมทุกๆวัน   ตั้งการทำงานแต่ละครั้งได้ต่ำสุด

15นาที    มีแบตเตอรี่สำรองไฟในตัว เมื่อไฟฟ้า ดับ ไม่ต้องมาตั้งเวลาใหม่

Visitors: 180,661,921