ระบบ ทามเมอร์ (TIMER )แบบดิจิตอล 7วัน

ระบบ ทามเมอร์ แบบ 7วัน  สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ 7วัน จันทร์-อาทิตย์  ตั้งโปรมแกรม ON/OFF ได้ 17โปรแกรม  มีแบตเตอร๊่ สำรองไฟในตัว เมื่อไฟฟ้าดับ เวลาที่ตั้งจะยังคงอยู่เหมือนเดิม ไม่ตั้งมาต้องเวลาใหม่

 
Visitors: 180,661,918