คลิป 28 ตู้ควบคุม ระบบตั้งเวลาเปิดวาวล์โซลินอยล์ไฟฟ้า  สั่งงานด้วยระบบTIMER 24H   ตั้งเวลาแบบ24 ชั่วโมง

   รหัส : [ASP-0028]   ตู้เหล็กไม่กันน้ำ

   ยี่ห้อ : A.S.P.

  รุ่น : ตู้ควบคุม ระบบตั้งเวลาเปิดวาวล์โซลินอยล์ไฟฟ้า  สั่งงานด้วยระบบTIMER 24H   ตั้งเวลาแบบ24 ชั่วโมง

ระบบการทำงาน AUTO / MANNAL

AUTO สั่งงานด้วยระบบตั้งเวลาด้วยทามเมอร์  แบบ 24ชั่วโมง  เมื่อถึงเวลา วาวล์โซลินอยล์ก็จะเปิด  และปิด เมื่อครบเวลา การทำงาน

MANNAL สั่งงานด้วยระบบ ปิด เปิด ด้วยการสวิช์ทด้วยมือ

                       

Visitors: 180,661,918