ตู้ควบคุมปั๊มน้ำแบบ2ตัว ทำงานสลับกัน ขนาด1-2 แรงม้า 220VAC สั่งงานด้วยลูกลอยไฟฟ้า( ระบบ24vปลอดภัย)

รหัส : [ ASP-0019] ตู้เหล็กกันน้ำ  มีหลังคา

ยี่ห้อ : A.S.P.

รุ่น:  ตู้ควบคุมปั๊มน้ำแบบ2ตัว ทำงานสลับกัน ขนาด1-2 แรงม้า 220VAC สั่งงานด้วยลูกลอยไฟฟ้า( ระบบ24vปลอดภัย)

ระบบมี AUTO / MANNAL

AUTO สั่งงานด้วยลูกลอยไฟฟ้า ใช้สำหรับตึก หรืออาคารสูง ที่ต้องการดูดน้ำขึ้นไปเก็บไว้บน  ถังพักบนดาดฟ้า  เมื่อน้ำในถังพักระดับต่ำ ลงลูกลอยก็จะคอยดูดส่งขึ้นไปเติมจนเต็ม  ระบบ จะมีการสลับการทำงานของปั๊มทั้งสองตํว เพื่อให้ปั๊ม ทั้งสองตัว มีโอกาสได้ทำงานเท่าๆกัน และมื่อน้ำในถังพัก ล่างแห้ง ระบบจะตัดการทำงานของปั๊มออก และรอจนกว่าระดับน้ำใน ถังพักล่างสูงขึ้นมาก่อนระบบจึงจะเริ่มทำงานอีกครั้ง

MANNAL ใช้ระบบการสั่งงานด้วย การกดปุ่ม  เปิด ปิด ด้วยมือ  สามารถMANNAL ปั๊มได้ทั้ง 2ตัวVisitors: 180,661,918