ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ขนาด 1-2 HP แรงม้า 220VAC สั่งงานด้วยระบบ ทามเมอร์ตั้งเวลา ( แบบดิจิตอล 7วัน) จันทร์-อาทิตย์

รหัส : [ASP-009]

ยี่ห้อ : A.S.P.

รุ่น : ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ขนาด 1-2 HP แรงม้า 220VAC  สั่งงานด้วยระบบ ทามเมอร์ตั้งเวลา ( แบบดิจิตอล 7วัน) จันทร์-อาทิตย์

ระบบการทำงาน  มี AUTO / MANNAL

AUTO สั่งงานด้วยด้วยระบบการตั้งเวลา การทำงาน และหยุดการทำงาน  โดยการตั้ง timer  ทามเมอร์  สามารถตั้ง วัน และ เวลาได้ ตามความต้องการ

ตั้งได้ 17 โปรแกรม  เมื่อถังเวลาที่ตั้งไว้ระบบจะสั่งให้ปั๊มน้ำทำงาน และจะหยุดเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้

MANNAL  สั่งงานด้วยระบบ กด เปิด- ปิด ด้วยมือ


มีระบบโอเวอร์โหลดป้องกันกระแส เกินของมอเตอร์ เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้
Visitors: 180,661,921