ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว ขนาด3 HP แรงม้า220VAC สั่งงานด้วยระบบเพรสเชอร์สวิช์ท [pressure switch]

รหัส : [ASP-008]

ยี่ห้อ : A.S.P.

รุ่น :  ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว ขนาด3 HP แรงม้า 220VAC  สั่งงานด้วยระบบเพรสเชอร์สวิช์ท [pressure switch]

ระบบการทำงาน  มีระบบAUTO / MANNAL

AUTO สั่งงานด้วยระบบ แรงดันจาก เพรสเชอร์สวิช์ท เมื่อแรงดันในระบบต่ำกว่ากำหนด ระบบจะสั่งให้ปั๊มน้ำทำงาน เพื่อรักษาระบบแรงดันในระบบไว้ให้คงที่

และถ้าแรงดันได้ตามกำหนดระบบจะสั่งตัด การทำงานของปั๊มออก

MANNAL สั่งงานการทำงาน ด้วยระบบ เปิด ปิด กดด้วยมือ

มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกิน เมื่อเกิดไฟตกไฟเกิน ระบบจะตัดการทำงานของปั๊มออก เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้เสียหาย

  
Visitors: 180,660,055