ตู้ควบคุมระบบความชื้น และ อุณหภูมิ ให้คงที่เสมอ ***ระบบและหลักการทำงานใช้สำหรับโรงเรือนเพาะเห็ด,โรงเรือนเพาะชำ หรือ ฟาร์มปศุสัตว์ ต่างๆ

รหัส : [ASP-007]

ยี่ห้อ : A.S.P.

 รุ่น : ตู้ควบคุมระบบความชื้น  และ อุณหภูมิ  ให้คงที่เสมอ

   ***ระบบและหลักการทำงาน

 ใช้สำหรับโรงเรือนเพาะเห็ด,โรงเรือนเพาะชำ  หรือ ฟาร์มปศุสัตว์ ต่างๆ ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ให้คงที่หรือพอเหมาะ กับงานนั้นๆ

เช่น  ถ้าเป็นโรงเห็ดก็จะใช้ควบคุมความชื้น และ คววบคุมระบบพ่นหมอก , ถ้าเป็นระบบฟาร์มปศุสัตว์ก็ใช้สำหรับควบคุมพัดลม คุมอุณหภูมิไม่ให้ร้อนเกินไป

 มีระบบ MANNAL  / AUTO  

AUTO  ระบบจะสั่งงานด้วย   TEMP  CONTROL  โดยจะมีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัด วัดความชื้น และอุณหภูมิ  แล้วสั่งใช้ชุดควบคุมระบบปั๊มน้ำ หรือพัดลมทำงาน เมื่อถึงอุณหภูมิ  หรือ ความชื้น  ที่ตั้งไว้

MANNAL  ระบบจะตั้งทำการสั่งงาน เปิด ปิด  ด้วยมือ

Visitors: 180,637,522